JOGA – ŽIVOTNÝ ŠTÝL

,,Nežijeme, aby sme cvičili jogu, cvičíme jogu, aby sme žili – ľahšie,  veselšie a s väčším šarmom.“

Joga – ako veda o človeku.

Filozofia, umenie, náboženstvo a ešte mnohé iné pojmy môžeme k nej zaradiť. Joga je však spôsob života a každý si môže aplikovať do toho svojho, čo mu vyhovuje. Prostredníctvom  jogy môžeme rásť, vyvíjať sa, zdokonaľovať sa.

Joga je celostný prístup k žitiu zjednoteného života. Vracia nás samých k sebe, učí nás nájsť si čas pre seba, uvoľniť sa, nájsť pokoj v sebe, v mysli…, uvedomovať si samých seba. Ukazuje nám cestu k harmónií, celistvosti, jednote a rovnováhe.

Najvyšším cieľom jogy je sebapoznanie. Sebapoznanie je vedomie, že všetky cítiace bytosti sú prepojené a všetko na čo myslíme, čo hovoríme a robíme ovplyvňuje všetko okolo.

Sme pod tlakom a požiadavkami zvonku – práca, účty, túžba po uznaní a materiálnom zabezpečení. Sebapoznaním sa oslobodíme od týchto požiadaviek a uvedomíme si, že ozajstné šťastie prichádza z nášho vnútorného potenciálu. Pravidelným cvičením jogy zbavíme myseľ všetkých rozptyľujúcich myšlienok z okolitého sveta a prenesieme sa do vnútorného mieru. Uvedomením si vlastných myšlienok si lepšie uvedomíme vlastné telo a dokážeme byť s ním v skutočnom spojení.

Pojem joga

Joga –  pochádza zo sanskritu, je to staroveký jazyk Indie, znamená zjednotenie tela, mysle a ducha s Najvyšším princípom. Alebo jednoduchšie – zjednotenie, spojenie, splynutie.

Cvičením a správnym dýchaním otvárame svoje telo a myseľ, stávame sa vnímavejším k nádhernému a hlbokému zážitku vnútorného mieru.

Jogu nemôžeme chápať iba materiálnym spôsobom, joga je tiež duchovnou cestou, ktorá pomáha jednotlivcovi ku seba uskutočňovaniu.

Joga je spôsob života, kde princíp a jogové praktiky slúžia aj k základu duchovného života.

Je vysoko etická, rozvíja kladné emócie – priateľstvo, jemnosť, láska, jednota, empatia.. a potláča negatívne deštruktívne emócie.

Ľudská myseľ sa necháva unášať myšlienkami na minulosť alebo budúcnosť ale ľudské telo existuje iba v prítomnom okamžiku. Kedykoľvek sa zameriame na prítomnú chvíľu odhodíme svoj ,,náklad,, starostí a obáv. Takýmto spôsobom sa naučíme znižovať stres častejšie a na dlhšiu dobu.

Praktikovaním jogy sa viac upokojíme a sústredíme. Nahliadneme viac do seba, do svojho vnútra. Joga nás uvoľní, odvedie od stiesneného spútaného spôsobu existencie. Pri cvičení jogy si uvedomíme, že vlastníme telo aj dušu.

Obzvlášť pri uvedomení si nádychu a výdychu môžeme jasnejšie myslieť, ľahšie dýchať a výkonnejšie sa pohybovať, jednoducho zlúčiť telo, dych a myseľ.

Joga nás učí, že všetko podstatné pre naše zdravie a šťastie je už prítomné v nás samotných.

Joga nás smeruje k tomu, aby sme sa učili odstraňovať prekážky , ktoré zabraňujú týmto prirodzeným silám plniť svoju funkciu. Je to skvelá správa pre každého z nás, nezávisle na veku, chorobe a ohybnosti. Kde je dych a myseľ, tam môže byť aj joga.

Joga ako nová cesta

Najväčší záujem ľudí u nás a na Západe je o telesné cvičenia tzv. ásany. Joga vznikla pred 3000 rokmi a na časovej osi prakticky iba nadobúdala na význame. Hlavnú zásluhu na jej popularizácií v západnom svete majú indickí a západní učitelia v 19. stor. V súčasnosti existujú už desiatky miliónov ľudí po celom svete, ktorí praktikujú jogu.

Joga si našla cestu do kúpeľníctva, školstva a inovuje rehabilitačné cvičenia. Uskutočňovali sa výskumy účinkov jogy na ľudské telo – pri liečbe detí z rôznymi diagnózami – hyperaktivita, emocionálna nerovnováha, poruchy mozgu, poruchy správania. Joga vo všetkých prípadoch pomáha ako podporná terapia. Pomáha človeku vysporiadať sa v troch rovinách – emočnej, intelektuálnej a somatickej.

Ľudia cvičiaci jogu pozorujú na sebe postupný rozvoj pohyblivosti, pružnosti kĺbov a zlepšenie svalovej koordinácie.

Pozitívne výsledky z výskumov sú aj z oblasti cvičenia jogy so zameraním pre podnikateľov a top manažérov. Jogové cviky sa stali aj doplnkom vo fyzioterapii. Pre mnohých pacientov sa cviky hodia ako domáci program. Tiež i v dychovej terapii majú jogové cviky veľký význam.

Joga sa stala súčasťou podpornej terapie pri liečbe civilizačných ochorení u nás aj vo svete. Vedú sa jogové kurzy pre seniorov, telesne oslabených, zdravotne postihnutých. Dnes je trend, že ak majú ľudia psycho-somatické problémy alebo ťažkosti, ktoré sa nedajú vyliečiť farmakoterapiou, namiesto k lekárovi alebo psychológovi, začnú navštevovať kurzy-centrá jogy, kde nachádzajú nových priateľov, zrelaxujú, zažijú pocit spolupatričnosti a bonusom je uvoľnenie celého tela a mysle, odstránenie stresu.

Dnešná spoločnosť dokázala skoncovať s veľkým množstvom nebezpečných chorôb, ktoré v minulosti vyhubili celé spoločenstvá, ale nedokáže nám pomôcť s novými mentálnymi a fyzickými chorobami. Môže nám pomôcť joga? Milióny ľudí po celom svete tvrdia, že áno na základe vlastných skúseností, ja sa k nim pridávam.

Relaxácia a plný jogový dych

Každá meditácia má priaznivé účinky na telo a myseľ. Obnovuje naše sily, počas meditácie načerpáme novú energiu, odpočinieme si, prečistíme myšlienky. Aj cielené hlboké dýchanie má kladný účinok na naše zdravie. Plný jogový dych spočíva v používaní svalu bránice. Pokojné, rovnomerné a hlboké dýchanie je pre naše zdravie veľmi dôležité. Prečisťuje krv, zvyšuje príjem kyslíka, posilňuje pľúca a srdce, harmonizuje nervový systém, podporuje liečebné procesy v tele, zvyšuje odolnosť voči chorobám atď. Ďalej odstraňuje stres, nervozitu, depresie, upokojuje emócie, myšlienky, rozpúšťa energetické bloky.

Ásany

Cieľom ásan, fyzických pozícií je vytvoriť fyziologickú rovnováhu. Sú zamerané na starostlivosť o chrbticu, mozog a na všetky časti ľudského tela. Ásany sa prevádzajú v pomalom alebo v rýchlejšom tempe, zosynchronizované s dýchaním, sebauvedomovaním a seba preciťovaním.

Ásany majú blahodarný účinok na celé telo. Pôsobia na svaly, kĺby, dych, obehový a lymfatický systém, na všetky orgány a žľazy. Sú to psychosomatické cvičenia , ktoré posilňujú a vyvažujú celú nervovú sústavu, a tak harmonizujú a stabilizujú psychický stav cvičiaceho. Mnohé ásany boli odvodené od prirodzených pohybov a od pozícií zvierat, preto majú  podľa nich názov. Pravidelné cvičenie ásan zvyšuje pružnosť chrbtice, zlepšuje pohyblivosť kĺbov, napomáha prekrveniu posilneniu svalov, podporuje látkovú výmenu, funkciu lymfy a činnosť žliaz, normalizuje krvný tlak, posilňuje imunitu, upokojuje nervy a prečisťuje pokožku.

Vedecké výskumy

Svetová zdravotnícka organizácia – WHO s pracoviskom v Delhi má jediný cieľ – skúma účinky jogy na zdravie. Poskytuje štúdijné materiály, výskumné výsledky a publikácie o joge pre všetky štáty WHO. Vznikajú tu jogové moduly zamerané na cieľové skupiny – ženy, deti, adolescenti, seniori, geriatrická populácia.. a na podporu duševného zdravia.

Výskumy popredných indických lekárov potvrdili veľký vplyv myšlienok na ľudské zdravie. Každá myšlienka má silný náboj a my sme priťahovaní v smere dominantných myšlienok – či už pozitívnych alebo negatívnych. Aj preto vznikla tzv. pozitívna psychológia, ktorá učí, aby sme viac kultivovali našu myseľ, zachovávali dobré veci, aby sme viedli spokojný a šťastný život. Žiť dôstojne a vedieť o čom je kvalita života – radosť z toho, že pomáhame iným. Mahatma Gandhi povedal: ,,Bohatý nie je ten, kto má veľa zlata a striebra, ale ten, kto je telesne a duševne zdravý.“

Joga dnes je spätá s vedecko-technickým vývojom a výskumom, s dôležitou úlohou osvojiť si v ére rýchleho napredovania v tejto oblasti psychohygienické návyky a získať pokoj na duši.

Prevencia

V dobe informačných technológií vieme rýchlo získať údaje o sociálnych a ekonomických výdavkoch na liečbu chorôb, ktoré enormne narastajú. Z hlásenia World Economic Health z r. 2014 vieme, že 63% úmrtí na svete je spôsobených srdcovo-cievnymi ochoreniami, rakovinou, dýchacími ochoreniami, diabetes a duševnými chorobami. Tieto civilizačné neinfekčné ochorenia sú spôsobené zlým životným štýlom, nezdravou stravou, stresom, znečistenými medziľudskými vzťahmi, nedostatkom fyzického pohybu, fajčením, alkoholom a toxickými emóciami – hnev, strach, úzkosť, depresívna nálada, nespokojnosť, negatívne očakávania atď. Tomu všetkému sa však dá predísť, keď začneme s prevenciou.

Od útleho veku treba viesť deti k pohybu a ovládaniu harmonizačných a relaxačných techník. Prevencia je dôležitá aj z hľadiska ekonomického, pretože výdavky na zdravotníctvo astronomicky rastú.

Preto je krokom vpred, že bol schválený Medzinárodný deň jogy na deň 21. júna, ktorý prispel a prispieva k hľadaniu spolupráce a porozumeniu v oblasti náboženstiev, fyzického a duševného zdravia a interkultúry. Medzinárodný deň jogy bol schválený OSN aj s Rezolúciou 69/131 na podnet indického premiéra Shri Narendra Modiho r. 2014.

,,Tvoje srdce bude zrazu oceánom, v ktorom sa zlievajú tisíce riek bez toho, aby niekedy pretiekol. Tvoja myseľ bude ako obloha, ktorá je nekonečná, a ktorá sa veselo vznáša nad týmto svetom. Tvoja podstata sa stane stromom, ktorý svojím tieňom poteší každého, ktorý dáva sladké plody i vtedy, keď doň hádžeš kamene, ktorý nezávisí od toho, kto ho polieva a nevyčíta nič tomu, kto ho stína.“

Zodpovednosť za svoje zdravie

Trendom dnešnej doby je vyzerať a cítiť sa dobre. Životný štýl označovaný ako wellness pomáha udržiavať ľudské telo v kondícií, odolávať stresu, nadobudnúť pokoj, harmóniu. Wellness to je svet zmyslových zážitkov, vôní, farieb a dočasnej telesnej a duševnej harmónie. Aj tento trend nám naznačuje, kam sa uberá naša spoločnosť. Je to odklon od farmakoterapie na Západe. Zisťujeme, že tieto ozdravné pobyty súvisia so znovu objavením vzťahu tela a duše. Telo a myseľ úzko spolu súvisia, čo dokázali aj Cannonove výskumy, že emócie doprevádzajú telesné zmeny ale ich aj spôsobujú. Ďalej sa dokázalo, že k telesným zmenám môže dôjsť aj opakovaním stereotypov, zlozvykov. Zisťoval sa vplyv stresu na zdravotný stav. Psychológovia potvrdili, že veľa z psychologických faktorov má formu nezdravého či rizikového správania ( holdovanie alkoholu, cigaretám, drogám). Preto hlavná otázka je teda o zodpovednosti každého človeka za svoje vlastné zdravie.

Nejde tu však len o fitnes – získanie dobrej telesnej kondície, ale aj wellness, kde sa dostáva do harmónie aj myseľ, duša. Vzácne ľudské zrodenie je hlavne o wellnesse duše – čistote srdca, oslabení egocentrizmu, ovládaní sebeckých a agresívnych reakcií, oslabení strachov, predsudkov, xenofóbie. Zákon džungle vo svete ľudí, kde silnejší požiera slabšieho, nemôže pokračovať. Prichádza doba, v ktorej namiesto,, výhra – prehra,, bude ,,výhra – výhra,, .

Joga dnes existuje v mnohorakých podobách – pokojná komplexná hathajoga, dynamická power joga, ashtanga vinyasa joga, jin joga, hormonálna joga, vzdušná joga, duchovná sahadža …- môžeme si vybrať z rôznych štýlov jogy a stále vznikajú ďalšie. Okrem toho sa do jogy plynulo dostávajú aj prvky tradičnej čínskej medicíny, či japonského cvičenia riadenia energie typu tai chi alebo quigong.

Joga a jej tisícky rokov prepracovaný systém cvičení a jej prínosy pre moderného človeka sú rozsiahle. Zlepšenie celkovej výdrže a schopnosti prekonávať prekážky sú len kvapkou v mori medzi množstvom ďalších. Život v zmysle jogy umožní vytvoriť si určitý stabilný hodnotový systém, ktorý bude alfou a omegou fyzického, mentálneho a emočného zdravia.

,,Kto cvičí jogu získava silu, odvahu i radosť zo života. Telesné a dychové cvičenia sú dva z najdôležitejších pilierov zdravia a dlhého života.“

Vlastná skúsenosť

Je potrebné nájsť si čas pre seba, zamyslieť sa na chvíľu, uvedomiť si silu prítomného okamihu. Sústrediť svoju myseľ dovnútra, precítiť dych, nádych a výdych. Cvičením jogy si pestujeme v sebe 3 základné kozmické princípy – jednota, harmónia, porozumenie.

Z môjho pohľadu cvičiteľky jogy, môžem povedať z vlastnej skúsenosti ako mne joga veľmi pomohla po fyzickej a psychickej stránke. Získala som dobrú fyzickú kondíciu. Moje telo je ohybnejšie, pružnejšie, držím si vzpriamený postoj, nemám problémy s bolesťami kĺbov, svalov alebo chrbtice. Mám oveľa silnejšie horné končatiny, zápästia, ktoré boli v minulosti mojou najslabšou stránkou. Vyformovala sa mi klenba chodidiel, vylepšila sa pružnosť priehlavkov.

Všetky svaly na mojom tele pocítili pozitívny účinok jogy, sú pružnejšie, skrátené sa natiahli a ochabnuté spevneli.

Po psychickej stránke som pokojnejšia, zvládam náročné situácie s ľahkosťou, mám pod kontrolou sebaovládanie, joga mi pomohla k sebadisciplíne, naučila som sa nazerať na svet a životné situácie s nadhľadom, naučila som sa rešpektu ku všetkým, ovplyvňovať svoje emócie, zachovať rozvahu, vedieť byť odvážna, lepšie komunikovať a spolupracovať s ľuďmi, vedieť sa podeliť a rozdávať pokoj a harmóniu, aj keď nie vždy ,,svieti slnko“.

To ma naučila joga, a mnoho iného.

,,Bez sebadisciplíny niet pokračovania a bez pokračovania niet úspechu. Disciplína je kľúčom k úspechu. Netrpezlivosťou možno predsa tak veľa pokaziť. Trénuj preto svoju trpezlivosť a múdrosť.“                                                                                                            

Namaste

Vyššie uvedené poznatky o Joge a životnom štýle vychádzajú zo seminárnej práce Dagmar Češkovej, majiteľky salónu Masážneho salónu Namaste.